Thứ ba, 17/09/2019

tư duy sống

  • 10 điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo
    Tin tức 1 tháng trước

    Người giàu và người nghèo khác biệt nằm ở sự lựa chọn thái độ, tư duy sống. Giàu có không phải là một đặc quyền, càng không phải là một may mắn.