Thứ năm, 02/04/2020

Tuyen Bui

  • Thẩm mỹ Quốc tế Nam Hàn và câu hỏi về bác sỹ trẻ thực hiện 15.000 ca phẫu thuật
    Bạn đọc 5 tháng trước

    Chưa từng được cấp phép thẩm mỹ, nhưng một cơ sở tự đặt cho mình là “thẩm mỹ viện Quốc tế” lại hoạt động như thách thức ngành y tế và các cơ quan chức năng.