Thứ tư, 01/04/2020

Tuyển cán bộ điều hành cấp cao

  • Tuyển cán bộ điều hành cấp cao chặng đua F1 Việt Nam 2020
    Kinh tế 9 tháng trước

    Ngày 26/06 - 01/07/2019, Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam (VMA) công bố tuyển chọn 70 cán bộ điều hành cấp cao cho chặng đua Vietnam Grand Prix 2020 tại Hà Nội.