Thứ tư, 26/02/2020

U22 Việt Nam - U22 Campuchia

  • Campuchia đã rất khác nhưng ta sẽ thắng!
    Tin tức 2 tháng trước

    U22 Việt Nam từng thắng U22 Campuchia như chẻ tre trong lịch sử đối đầu Đông Nam Á. Nhưng đây hẳn nhiên sẽ là lần gặp nhau khó nhất của Việt Nam khi đối đầu Campuchia.