"Vạch trần" hàng loạt sai phạm tại Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Chấn, Yên Bái

Hà Long  - Thứ hai, 11/03/2019, 14:23 PM
Hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) huyện Văn Chấn vừa bị cơ quan UBKTHU huyện Văn Chấn (Yên Bái) vạch ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Tại thông báo số 07 – TB UBKTHU (thông báo Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ) ngày 02/07/2018 của Huyện ủy huyện Văn Chấn nêu rõ từng sai phạm. Trong đó nói rõ trách nhiệm của bà Lò Thị Liên - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) huyện Văn Chấn trong công tác quản lý.

Đáng chú ý, nhiều khoản thu, chi không công khai, không minh bạch như: Hội phí, phí ủy thác, quỹ mái ấm tình thương, ủng hộ biển đảo Trường Sa, ủng hộ ngập mặn, tượng đài Bà Triệu, ủng hộ bão lũ năm 2016, 2017...

Empty

Qúa trình thanh, kiểm tra UBKTHU của Huyện Uỷ huyện Văn Chấn kết luận nhiều sai phạm tại HLHPN Huyện Văn Chấn.

>> Tố cáo Trưởng ban tổ chức Huyện ủy tham nhũng được tặng Bằng khen

Tại kết luận nêu rõ vai trò của Lò Thị Liên là chủ tài khoản cơ quan: “Chưa thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của BCH Hội Liên hiệp phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hàng năm chưa chỉ đạo công khai tài chính của Hội và các quỹ…dẫn đến thu, chi một số khoản chưa đúng quy định, sai nguyên tắc”.

Quá trình kiểm tra UBKTHU của Huyện uỷ huyện Văn Chấn kết luận sai phạm tại HLHPN Huyện Văn Chấn và đề nghị truy thu số tiền 301, 863 triệu đồng.

Ai “biển thủ” số tiền hơn 300 triệu đồng tại HLHPN?

Thất thoát hơn 300 triệu đồng tại HLHPN huyện Văn Chấn đã được UBKTHU của Huyện Uỷ huyện Văn Chấn kết luận rõ như ban ngày. Tuy nhiên ai là phải chịu trách nhiệm vẫn chưa được làm rõ.

Empty

UBKTHU của Huyện Uỷ huyện Văn Chấn kết luận quá trình quản lý để xảy ra sai phạm làm thất thoát hơn 300 triệu đồng và đề nghị truy thu số tiền trên.

Tại thông báo số 07 nêu rõ từng danh mục, khoản thu chi chưa đảm bảo hồ sơ, một số chứng từ không hợp pháp, hợp lệ.

Cụ thể, chi hỗ trợ làm nhà có 07/14 hồ sơ, tuy nhiên các hồ sơ không đảm bảo quy trình, thủ tục thanh quyết toán theo quy định; 01/08 hồ sơ không có tên trong danh sách lập hồ sơ, do vậy chỉ có 07/14 hộ là có hồ sơ, 07/14 hộ không có hồ sơ, không có căn cứ thanh quyết toán, hỗ trợ.

Hỗ trợ sửa nhà, nhà sập không có hồ sơ 02/02 hộ; chi hỗ trợ ủng hộ 03 lần không đúng đối tượng, mục đích sử dụng quỹ (sử dụng sai mục đích).

Các khoản chi xăng xe đi kiểm tra, nghiệm thu không có căn cứ để xác định thanh toán “nguồn này không được sử dụng để thuê xe, đi công tác, thanh toán theo quy định về chế độ công tác phí của nguồn chi thường xuyên”.

“Do năng lực quản lý hạn chế, không kiểm soát được quỹ dẫn đến tình trạng vượt chi, âm quỹ, không xác định được quỹ thu hàng năm, sai nguyên tắc quản lý ngân sách (năm 2014 vượt chi 16, 256.000 đồng)” - Thông báo kết luận chỉ rõ sai phạm.

Số tiền thất thoát được kết luận rõ:

Số tiền đã chi không chấp nhận của chương trình “Qũy mái ấm tình thương” năm 2012 – 2015 là 140.810.000 đồng, hồ sơ không có hoặc không đảm bảo thủ tục thanh quyết toán.

“Quỹ biển đảo năm 2014 - 2015”: Không nộp ủng hộ hết, không sử dụng đúng mục đích, để ngoài sổ sách, không quyết toán với tổng số tiền 27. 710.000 đồng.
Quỹ ủng hộ bão lũ năm 2016: Không triển khai ủng hộ khi thu về, toàn bộ số tiền thu sử dụng không đúng mục đích, để ngoài sổ sách không quyết toán với số tiền là: 25.260.000 đồng.

Quỹ ủng hộ bão lũ năm 2017: Không triển khai ủng hộ khi thu về, toàn bộ số tiền thu sử dụng không đúng mục đích, để ngoài sổ sách không quyết toán với số tiền là: 49.497.000 đồng.

Quỹ ủng hộ các tỉnh ngập mặn năm 2016: Không ủng hộ hết, số tiền còn lại sử dụng không đúng mục đích, để ngoài sổ sách, không quyết toán là: 12.719.000 đồng.

Tiền tài liệu từ năm 2011 đến hết năm 2017: Sử dụng không đúng mục đích, để ngoài sổ sách, không quyết toán là: 11.600.000 đồng.

Quỹ ủng hộ đền Bà Triệu năm 2015: Không nộp ủng hộ hết, số tiền còn lại sử dụng không đúng mục đích, để ngoài sổ sách, không quyết toán là: 32.360.000 đồng.

Qũy 5 không, 3 Sạch năm 2014: Không nộp ủng hộ hết, số tiền còn lại sử dụng không đúng mục đích, để ngoài sổ sách, không quyết toán là: 1. 925.000 đồng.

Tổng số tiền 301, 863 triệu đồng mà TBUBKTHU của Huyện Uỷ huyện Văn Chấn kết luận sai phạm nghiêm trọng và yêu cầu Chủ tịch HLHPN Huyện Văn Chấn thu hồi và nộp vào kho bạc huyện Văn Chấn trước ngày 30/12/2018. Tuy nhiên, đến nay chưa khắc phục được.

Vậy số tiền 301, 863 triệu đồng đã chảy vào túi ai?

 Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin vụ việc!

Bình luận