Thứ bảy, 21/09/2019

văn hoá ứng xử

  • Hậu Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức gia đình
    Tin tức 1 tháng trước

    Đây là hoạt động thường niên của Sở VHTTDL Hậu Giang, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh.

  • Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
    Tin tức 4 tháng trước

    Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như triển lãm sách, hội thi CLB Gia đình hạnh phúc, giải thể thao gia đình... nhằm chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam.