Thứ năm, 12/12/2019

vay tiền trả nợ

  • Chồng tự đi vay nợ, vợ có phải trả tiền thay không?
    Bạn đọc 6 tháng trước

    Chồng giấu vợ đi vay tiền về để trả nợ cho người khác. Khi người cho vay đến đòi và yêu cầu vợ cũng phải ký vào giấy tơ vay nợ. Trường hợp này, vợ có liên quan không?