Vay tiền trước khi kết hôn thì vợ có phải chịu nợ cùng không?

LS Đặng Thành Chung  - Thứ ba, 21/08/2018, 14:08 PM
Em muốn hỏi Luật sư: Sau khi kết hôn thì em có phải liên đới trả nợ khoản tiền khi đến hạn mà chồng em không có khả năng tự mình trả hết nợ hay không?

Em và bạn trai quen nhau được 2 năm và đang có dự định kết hôn. Trước khi quen nhau thì bạn trai em có vay tiền làm ăn nhưng không may bị thua lỗ nên bây giờ hàng tháng vẫn phải trả lãi, nợ gốc là 500 triệu. Em muốn hỏi Luật sư: sau khi hai đứa em kết hôn thì em có phải liên đới trả nợ khoản tiền này khi đến hạn mà chồng em không có khả năng tự mình trả hết nợ hay không?

1

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng quy định như sau:

“Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

  • Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;
  • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37;
  • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;
  • Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng”.

Trong trường hợp của bạn, hiện tại bạn chưa kết hôn và người yêu bạn có một khoản nơ. Khoản nợ này được xác định là nghĩa vụ riêng của chồng bạn trước khi hai bạn kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình nêu trên.

Empty

Luật sư Đặng Thành Chung – Công ty Luật An Ninh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)

Đối với trường hợp sau khi kết hôn, nghĩa vụ trả nợ đã đến hạn, chồng bạn không có tài sản riêng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì người yêu cầu trả nợ có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung của hai vợ chồng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ bằng phần tài sản riêng của chồng bạn sau khi chia theo quy định tại khoản 2 Điều 219 Bộ luật dân sự:

“2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.”

Như vậy, có thể hiểu là bạn sẽ không phải liên đới trả khoản nợ riêng của chồng bạn trước khi kết hôn. Trường hợp đến hạn trả nợ mà chồng bạn không có tài sản riêng để thanh toán khoản nợ thì bên cho vay nợ có quyền yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng bạn. Khi đó chồng bạn lấy tài sản được chia để trả nợ. Tài sản mà bạn được chia sẽ là tài sản riêng của bạn sau này, chồng bạn không có quyền sử dụng, định đoạt khối tài sản này.

Video Hành động lạnh gáy của lái xe taxi khi tung cụ ông bất tỉnh

Bình luận