VCB tiếp tục khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam

Đặng Thành  - Thứ bảy, 11/07/2020, 11:49 AM
Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 –- 2025 đã diễn ra  ngày 10/7/2020, tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là Đại hội được Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đ/c Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã bày tỏ lời cảm ơn tới các vị đại biểu khách quý đã dành thời gian tới tham dự đại hội và cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Để khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng/các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Vietcombank đề ra.

Empty

Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank, khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Vietcombank nhiều năm liền được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Khối DNTW công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Vietcombank đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, nhận được thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhiều thư và hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHNN. Đảng bộ Vietcombank và nhiều tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank được Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã góp phần quan trọng, quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Vietcombank trong 5 năm qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV còn có một nhiệm vụ quan trọng là thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020–2025. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là những đồng chí có đủ đức, đủ tài, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, có uy tín trong Đảng, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

222

Đặc biệt tại Đại hội lần này, Đảng bộ Vietcombank được Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Đại hội cũng sẽ bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III gồm những đồng chí có khả năng tham gia xây dựng những quyết sách lớn, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng thời là những tuyên truyền viên về kết quả Đại hội, những định hướng, chỉ đạo của Đại hội tiêu biểu, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng viên Đảng bộ Vietcombank, đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, có khả năng tiếp thu, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội vào tình hình thực tiễn tại Vietcombank.

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Vietcombank có ý nghĩa quan trọng, định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng; tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội nguyện làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra” – Đ/c Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phiên chính thức sẽ tiến hành các nội dung chính: Báo cáo kết quả phiên trù bị; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; Bầu BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả bầu cử BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 – 2025; Giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020– 2025 gồm 30 đồng chí; giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng uỷ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kết quả bầu cử, đồng chí Nghiêm Xuân Thành đã tái trúng cử Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, BCH Đảng bộ Vietcombank khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và báo cáo kết quả tại Đại hội. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc tái trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank; đồng chí Đỗ Việt Hùng – Thành viên HĐQT đã được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vietcombank gồm 5 đồng chí.      

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Bình luận