Vi phạm trật tự xây dựng tại Hải Phòng giảm hơn 36% trong năm 2019

Lam Khê  - Chủ nhật, 29/12/2019, 20:00 PM
Năm 2019, Thanh tra Xây dựng Hải Phòng đã kiểm tra 6.554 công trình. Trong đó, 273 hành vi vi phạm, giảm 36,2% so với năm 2018.

Tham mưu, chỉ đạo kịp thời

Vài năm gần đây, Hải Phòng là một đại công trường với hàng nghìn công trình lớn nhỏ của các tập đoàn lớn như VinGroup, SunGroup, FLC, Him Lam... Vì vậy, ngay trong năm 2019, Thanh tra Xây dựng TP Hải Phòng đã tham mưu Sở Xây dựng trình UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND thành phố; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; Văn bản số 1431/UBND-QH ngày 21/3/2017 của UBND thành phố về việc đôn đốc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng của UBND các quận, huyện.

Empty

  Phố đi bộ Tam Bạc, Hải Phòng

Bên cạnh đó, Thanh tra Xây dựng đã tham mưu Sở Xây dựng ban hành Công văn số 5539/SXD-TTrSXD ngày 12/12/2019 về việc thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND thành phố, trong đó đề nghị UBND quận, huyện chủ trì tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý, đôn đốc các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn quản lý; Công văn 5049/SXD-TTrSXD ngày 14/11/2019 gửi UBND các quận, huyện nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần ngăn chặn kịp thời, hạn chế các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên toàn thành phố.

Kiên quyết xử lý các vi phạm trật tự xây dựng

Năm 2019, Thanh tra Xây dựng Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi, công trình vi phạm trật tự xây dựng, đôn đốc, giám sát hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND các quận, huyện, trực tiếp xử lý hành vi, công trình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc kịp thời, nghiêm minh, triệt để, khắc phục biểu hiện buông lỏng quản lý, bao che hành vi vi phạm trật tự xây dựng...

Empty

Cầu Hoàng Văn Thụ đẹp nhất đất Cảng (Ảnh: Hồng Phong)

Thanh tra Xây dựng Hải Phòng còn thường xuyên kiểm tra, rà soát các bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên các bãi bồi ven sông, ven biển và trong phạm vi bảo vệ đê; phối hợp xử lý các bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trên bãi bồi ven sông, ven biển ngoài phạm vi bảo vệ đê; phối hợp với UBND các quận, huyện xử lý đối với các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình vi phạm trên bãi sông theo quy định. Thanh tra Sở Xây dựng tham mưu Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch 159/KH-SXD ngày 17/10/2017 về công tác phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và UBND các quận, huyện trong quản lý trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố. Trong đó giao Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các phòng thuộc Sở Xây dựng và chỉ đạo các Đội Thanh tra xây dựng tổ chức thực hiện.

Trên địa bàn các quận, huyện, Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, tháo dỡ các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đảm bảo tập kết vật liệu xây dựng đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường xung quanh công trình, không để vật liệu, phế thải, phương tiện thi công lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhằm giữ gìn mỹ quan đô thị, hạn chế tai nạn giao thông.

Năm 2019, Thanh tra Xây dựng Hải Phòng đã kiểm tra 6.554 công trình. Trong đó, 273 hành vi vi phạm, giảm 36,2% so với năm 2018.

Bình luận