Thứ ba, 19/02/2019 09:50:09

Vì sao nạn buôn người tại vùng cao tăng mạnh trong thời gian qua?

Tin tức 4 tháng trước

Vấn nạn buôn người đang gia tăng mạnh ở các vùng núi phía Bắc, một phần do cả tin và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội rất dễ lôi kéo những người thiếu hiểu biết.

BÌNH LUẬN