Thứ hai, 12/11/2018 23:53:12

Video: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Tin tức 2 tuần trước

Đúng 15 giờ 10 phút ngày 23/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước QH và quốc dân theo quy định của Hiến pháp 2013.

BÌNH LUẬN