Vietcombank: Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 11.341 tỷ đồng

Thu Hương  - Thứ bảy, 28/04/2018, 07:23 AM
Sáng 27/4/2018, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018

Đại hội đã bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018 -2023

DHCD11 (3)

 Toàn cảnh ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 11

Quán triệt phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm được đề ra cho năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm, linh hoạt và kịp thời định hướng hoạt động của Vietcombank trong cả năm.

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, kết thúc năm 2017, Vietcombank đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản: tổng tài sản tăng 31,4%; dư nợ tín dụng tăng 17,2%; huy động vốn tăng 21,0% tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,1%, lợi nhuận trước thuế đạt mức 11.341 tỷ đồng, dẫn đầu toàn hệ thống. Bên cạnh đó, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển biến rõ nét về chất; theo sát với định hướng phát triển của Vietcombank từ bán buôn sang bán lẻ và định hướng thu hút nguồn vốn huy động chi phí thấp.

DHCD11 (2)

Đối với năm 2018, bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, trong năm 2018, Vietcombank tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm” với các chỉ tiêu kế hoạch: tăng trưởng tổng tài sản ~14%, tăng trưởng dư nợ tín dụng ~15%, tăng trưởng huy động vốn ~15%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt ~13.300 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức ~8%,…

Các định hướng lớn cho giai đoạn 2018 - 2023 cũng đã được HĐQT đề xuất với trọng tâm là hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2020 làm nền tảng vững chắc cho những đột phá trong giai đoạn tiếp theo; phát huy mọi lợi thế, tranh thủ mọi cơ hội, linh hoạt, nhạy bén và quyết liệt trên mọi phương diện nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng các mặt hoạt động của ngân hàng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: năm nay Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II; tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản nợ - có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu,…

Vietcombank cũng sẽ thành lập 6 chi nhánh mới gồm 05 chi nhánh trong nước và 1 chi nhánh ở Lào trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Bên cạnh đó còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, chi nhánh ngân hàng con tại Úc … 

Bình luận