Thứ hai, 16/09/2019

VME

  • Khai mạc Vietnam Manufacturing Expo – VME 2019
    Kinh tế 1 tháng trước

    Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về máy móc và công nghệ cho ngành Công nghiệp chế tạo và Công nghiệp hỗ trợ tại VN vừa khai mạc sáng nay tại Cung văn hoá Hữu Nghị Hà Nội.