VPBank đăng ký cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

PV  - Thứ tư, 25/10/2017, 10:16 AM
Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận việc VPBank đăng ký cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 22,378% vốn điều lệ.

Cơ quan này cho rằng việc này là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành (sau khi VPBank phát hành CP riêng lẻ).

549A8735 VPBank

VPBank cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 22,378% vốn điều lệ (sau khi VPBank phát hành CP riêng lẻ) là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin vừa nhận được công văn của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank.

Theo đó, việc VPBank cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 22,378% vốn điều lệ (sau khi VPBank phát hành CP riêng lẻ) là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Ủy ban chứng khoán cũng yêu cầu VPBank phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Untitled1

 

Untitled

 

13

Các văn bản liên quan

Bình luận