Thứ tư, 11/12/2019

vụ cháy rừng

  • Người đàn ông gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh sẽ bị xử lý như thế nào?
    Bạn đọc 5 tháng trước

    Theo luật sư, các cơ quan tố tụng phải định giá tài sản bị thiệt hại do cháy rừng gây ra và khi có kết quả định giá tài sản sẽ là căn cứ xử lý đối tượng gây ra vụ cháy.