Xác nhận tình trạng hôn nhân khi hết hạn hợp đồng lao động tại nước ngoài

LS Đặng Thành Chung  - Thứ ba, 22/05/2018, 08:49 AM
Hiện giờ tôi không có điều kiện sang Đài Loan để làm giấy xác nhận thì có được kết hôn không?

Hỏi:

Năm 2016, tôi có đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Đầu năm 2018, tôi hết hạn hợp đồng nên về Việt Nam. Hiện nay, tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi có hộ khẩu thường trú tại xã Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên. Khi ra UBND xã để kết hôn thì tôi được yêu cầu cung cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian tôi làm việc ở Đài Loan. Luật sư cho tôi hỏi: Việc UBND yêu cầu tôi cung cấp văn bản này có đúng quy định pháp luật hay không? Hiện giờ tôi không có điều kiện sang Đài Loan để làm giấy xác nhận thì có được kết hôn không?

12

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch quy định như sau:

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

  • Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.
IMG_3592_600x450

Luật sư Đặng Thành Chung –Công ty Luật An Ninh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)

Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

 -> Có con với người có vợ thì làm sao để con nhận họ nội?

  • Trường hợp người yêu cầđăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp

Áp dụng quy định trên vào trường hợp của bạn thì bạn đã hết hạn lao động ở Đài Loan, bạn đã về Việt Nam và cư trú ổn định tại địa phương nên bạn không thuộc trường hợp phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi bạn làm việc ở Đài Loan.

Video Nữ tài xế xe con "tạt đầu" xe khách trên cầu Nhật Tân

Bình luận