Có nên độ xe ô tô?

Có nên độ xe ô tô?

Độ xe không chỉ là thú chơi đắt tiền, nhiều khi đây còn là việc làm có thể gây nguy hiểm cho chủ nhân của chiếc xe, cũng như những người tham gia giao thông khác.

Vì sao không nên chạy xe ô tô tới cạn xăng mới đổ?