Sự thật thông tin học phí thi bằng lái xe ô tô tăng lên mức 30 triệu đồng

Sự thật thông tin học phí thi bằng lái xe ô tô tăng lên mức 30 triệu đồng

Thông tin học phí thi bằng lái xe ô tô lên mức 30 triệu đồng là vô căn cứ - Đây là khẳng định của Tiến sỹ Luật học Lê Ngọc Khánh.

Học phí thi bằng lái xe ô tô tăng tới 30 triệu đồng từ năm 2020