Cài đặt ứng dụng Bluezone tặng 5GB data Viettel

Cài đặt ứng dụng Bluezone tặng 5GB data Viettel

Thống kê trên mạng Viettel cho đến nay đã có gần 8 triệu khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Bluezone là gì, cài đặt như thế nào để cảnh báo người mắc COVID-19?