Nâng cao niềm tin, động lực quan trọng thúc đẩy Thương mại điện tử phát triển trong ASEAN

Nâng cao niềm tin, động lực quan trọng thúc đẩy Thương mại điện tử phát triển trong ASEAN

Trong khuôn khổ ASEAN 2019, Kỳ họp của Ủy ban điều phối ASEAN về thương mại điện tử lần thứ 15 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Sàn thương mại điện tử "móc túi" khách hàng bằng cách nào?