Đã tìm ra 3 đội chiến thắng nhận giải 170 triệu đồng tại Viettel Advanced Solution Track 2019  

Đã tìm ra 3 đội chiến thắng nhận giải 170 triệu đồng tại Viettel Advanced Solution Track 2019  

Vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm giải pháp sáng tạo toàn cầu (Viettel Advanced Solution Track 2019) vừa được tổ chức thành công tại Phnom Penh (Campuchia).

Viettel dành hơn 50 tỷ đồng mỗi năm cho công tác đền ơn đáp nghĩa