Gần 773 triệu địa chỉ email và hơn 21 triệu mật khẩu đã bị rò rỉ

Gần 773 triệu địa chỉ email và hơn 21 triệu mật khẩu đã bị rò rỉ

Đây có thể được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất tính theo quy mô với gần 773 triệu địa chỉ email và hơn 21 triệu mật khẩu đã bị chia sẻ công khai trên mạng.

Nghệ An: Phòng GD&ĐT gửi email “nhắc nhở” hơn 20 trường mầm non mua thiết bị học tập
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam