Khách hàng di động có thêm dịch vụ data roaming tại 9 quốc gia

Khách hàng di động có thêm dịch vụ data roaming tại 9 quốc gia

Khách hàng Viettel vừa có thêm dịch vụ data roaming tại 9 quốc gia để lựa chọn cho việc sử dụng Internet ở nước ngoài.

Viettel hoàn thành củng cố mạng lưới để Trường Sa kịp đón Tết