Huawei phát triển bền vững, mang lại giá trị cho khách hàng

Huawei phát triển bền vững, mang lại giá trị cho khách hàng

Tổng doanh thu hàng năm của toàn công ty đạt 603,6 tỉ CNY (tương đương khoảng 92,5 tỉ USD dựa trên tỷ giá cuối năm), tăng 15,7% so với năm 2016.

Huawei sử dụng các sáng tạo công nghệ ​​ICT tiên tiến nhằm tối ưu hóa vận tải Hàng không