3 lý do đàn ông khó lắng nghe phụ nữ

3 lý do đàn ông khó lắng nghe phụ nữ

Nghệ thuật trò chuyện đòi hỏi sự hiểu biết và lắng nghe. Đối với đàn ông, các cuộc đối thoại với phụ nữ giống như việc chất một gánh nặng lên vai họ.

Tại sao phụ nữ tuổi 30 đẹp hơn chính họ lúc 20 tuổi?