Tình nguyện viên tại Vũ Hán: 'Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ trong một tháng'

Tình nguyện viên tại Vũ Hán: "Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ trong một tháng"

Các tình nguyện viên tại các bệnh viện Vũ Hán cho hay, họ đã làm việc không nghỉ trong một tháng qua để tiếp tế cho việc chống dịch Covid-19.

Bất ngờ trên những tách cà phê được chuyển đến bệnh viện Vũ Hán