Tìm thấy kỷ vật của người cha quá cố nhờ bài đăng trên Facebook

Tìm thấy kỷ vật của người cha quá cố nhờ bài đăng trên Facebook

Một người phụ nữ Malaysia đã nghĩ kỷ vật từ người cha quá cố của cô đã bị mất mãi mãi cho đến khi cô nhìn thấy nó trong một bài đăng trên Facebook.

Tỉnh dậy sau 30 ngày hôn mê khi nghe con kêu đói