Thủ tướng Anh gửi thư 30 triệu hộ gia đình tự cách ly: 'Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại virus Corona'

Thủ tướng Anh gửi thư 30 triệu hộ gia đình tự cách ly: "Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại virus Corona"

Thủ tướng Boris Johnson đã viết thư cho 30 triệu hộ gia đình để cập nhật cho mọi người về kế hoạch của chính phủ nhằm ngăn chặn virus Corona.

Gia đình cựu Tổng thống Obama làm gì trong thời gian tự cách ly?