10 điều cần thảo luận trước khi tiến tới hôn nhân

10 điều cần thảo luận trước khi tiến tới hôn nhân

Thiếu sự tương thích và giao tiếp là 2 trong số những lý do phổ biến nhất dẫn đến ly hôn. Vì vậy, trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai cần phải thảo luận 1 số vấn đề để cuộc sống vợ chồng không gặp nhiều mâu thuẫn.

Chưa trả lời được 4 câu hỏi này đàn ông nên cân nhắc việc kết hôn