Đọc thư Tổng thống Bush cha gửi vợ để thấy 'chỉ có thể là yêu thôi!'

Đọc thư Tổng thống Bush cha gửi vợ để thấy "chỉ có thể là yêu thôi!"

“Tôi đã trèo lên ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng điều đó có lẽ cũng chưa là gì với việc trở thành chồng của em, Barbara", George H.W. Bush viết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị đề nghị kỷ luật