7 điều kỳ diệu từ 12 cái ôm mỗi ngày

7 điều kỳ diệu từ 12 cái ôm mỗi ngày

Nhà trị liệu gia đình người Mỹ từng cho rằng chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì sự sống và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển.

Những sự thật thú vị về cái ôm