Những dấu hiệu cho thấy nàng đang 'ham muốn'

Những dấu hiệu cho thấy nàng đang "ham muốn"

Đôi khi các phụ nữ nhu mì trở thành cuồng nhiệt khi ân ái, đôi khi nàng “lơ đãng”, đôi khi nàng lại biểu hiện ý muốn rõ ràng.