Yêu 3 năm mới vỡ lẽ, mình không phải là người duy nhất bên em!

Yêu 3 năm mới vỡ lẽ, mình không phải là người duy nhất bên em!

Thì ra, với em không có khái niệm “đủ” trong tình yêu. Tất cả những quan tâm mà tôi luôn dành cho em cũng chưa thể thấm tháp gì, thế nên em mới cần thêm đôi ba bờ vai nữa

Xin lỗi, anh yêu em