Bi hài chuyện cấm vận khi ở cữ

Bi hài chuyện cấm vận khi ở cữ

Trong giai đoạn ở cữ, nhiều cặp vợ chồng gặp không ít cảnh tượng bi hài khi muốn giao ban mà cũng cần phải bày mưu tính kế cẩn thận.

Vợ “cấm vận” vì trời... quá nóng